Vlaggensysteem (basis module)

Om adequaat te leren reageren op situaties waarbij er sprake is van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bieden wij de basis training Vlaggensysteem aan. Na deze training kunnen de deelnemers:

 • Seksueel gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen objectief inschatten
 • Seksueel gedrag bespreken met de betrokkenen en andere professionals
 • Binnen het team tot een betere afstemming komen over de te volgen (pedagogische) lijn
 • Het handelen integreren in het beleid rondom seksualiteit in de organisatie

Vlaggensysteem op een bordje (aanvullende module)

Het Vlaggensysteem op een bordje maakt het bespreekbaar maken van de Vlaggenmethodiek makkelijker. Door middel van 4 fasen leren begeleiders dit gesprek vorm te geven. Daarbij oefenen ze met veel voorkomende situaties en eigen casuïstiek. Na deze training kunnen de deelnemers:

 • De gespreksinterventie op een adequate manier toepassen
 • Seksueel gedrag op een pro actieve manier bespreken binnen hun werk
 • Anderen helpen om te praten over hun eigen seksuele, wensen en grenzen

Tijdsinvestering

 • Vlaggensysteem (2 dagdelen)
 • Vlaggensysteem op een bordje (1 dagdeel)

Accreditatie SKJ

 • Basistraining – 9 registerpunten
 • Vlaggensysteem op een bordje - 5 registerpunten

Heeft u interesse in deze training? Neemt dan gerust contact met ons op voor meer informatie of een aanbod op maat.