Talk About Sexuality (TAS)

Praten over seksualiteit binnen een professionele setting is een vak. Het is voor veel mensen een delicaat en privacy gevoelig onderwerp waarbij de eigen normen een grote rol spelen. Gesprekken worden vaak tussendoor en weinig planmatig gehouden. Waarbij we ook weten dat kinderen en jongeren wel begeleiding nodig hebben in hun seksuele ontwikkeling. We kunnen niet verwachten dat deze altijd vanzelf goed verloopt. Daarom zullen we naast de spontane gesprekken, ook methodisch over seksualiteit moeten praten.

We willen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke kansen op dit gebied. Onder andere in de ontwikkeling van interventies en educatie gericht op de relationele en seksuele vorming. Dit kunnen we niet alleen en daarom werken we graag samen met zorginstellingen, scholen, sportclubs en andere plekken waar kinderen, jongeren en (kwetsbare) volwassenen samen komen.

Dus als je wilt praten?