Vlaggensysteem op een bordje

€ 69,95

Bespreken van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag met kinderen en jongeren, ouders en professionals.

Het Vlaggensysteem op een bordje is ontwikkeld ter aanvulling op het Sensoa Vlaggensysteem.

Het doel van de interventie is om de communicatie over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te bevorderen. Vanuit een speelse vormgeving biedt het visuele ondersteuning aan de onderliggende principes van de Vlaggenmethodiek. Abstracte begrippen zijn zoveel mogelijk vertaald naar begrijpelijke taal waardoor kinderen en jongeren makkelijker kunnen deelnemen aan het gesprek. Het uitgangspunt hierbij is dat er pro actief gewerkt wordt aan de competenties van de doelgroep. We willen zo voorkomen dat we niet enkel reageren op gebeurtenissen, maar actie ondernemen vóórdat er iets gebeurt. Hierdoor kunnen we kinderen en jongeren helpen om adequater te communiceren over seksualiteit en grenzen.

Het pakket bevat de volgende onderdelen:

Gespreks-box

  • Gespreksbord en bijbehorende gespreksmaterialen
  • Vragenbord
  • Www-kaart
  • Richtlijnen voor het gesprek


Gespreksmap

  • Gespreksregels
  • Handleiding
  • Situatiekaarten