Refereerbijeenkomst - Persoonlijkheidsproblemen bij jongeren

Gepubliceerd op 10 november 2022 om 11:31

Deze refereerbijeenkomst gaat over jongeren in de levensfase waar de persoonlijkheid volop in ontwikkeling is. Dat is een complex gebeuren. Deze ontwikkeling beïnvloedt het functioneren op verschillende levensgebieden en andersom is dat ook het geval. Centraal staat hoe we kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jongeren vanuit een aantal verschillende invalshoeken, oog hebbend voor krachten en mogelijkheden van jongeren en hun omgeving.

Vanuit het Sexpertisenetwerk hebben Marieke Rutgers (Accare) en Gert Jan van den Top (Ambiq) een bijdrage geleverd aan de refereerbijeenkomst gericht op de seksuele ontwikkeling van jongeren.