Basistraining Vlaggensysteem

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen, jongeren en volwassen cliënten om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren.

Aan de hand van 6 criteria leer je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën van ernst, aangeduid met verschillende kleuren vlaggen. Aan elk type vlag is een handelingsadvies gekoppeld.

Na het volgen van de training kan je:

  • Seksueel gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen objectief inschatten
  • Seksueel gedrag bespreken met de betrokkenen en andere professionals
  • Binnen je team tot een betere afstemming komen over de te volgen (pedagogische) lijn

Interesse in deze training? Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie of een aanbod op maat.